VEYA

HomeŞirket Politikası

Şirket Politikası

Aydınlatma armatürleri üreten firmamız, Türkiye’de aydınlatma sektöründe pazarın yerleşmesi ve ilkelerini hayata geçirmesi açısından her zaman öncü olmuştur. Yıllardır kurduğumuz bu kurumsal ilişkiler ve müşterilerimizin memnuniyeti firmamızın iş yapmasının ve tercih edilmesinin nedenleri arasındadır. Müşterilerimize söz verdiğimiz gibi en iyi ürünü sunmak firmamızın geçmişten gelen ilkesidir ve gelecekte olma nedenlerimizden biri olacaktır.

Yoğun bir rekabet ortamında olan aydınlatma sektöründe şirketimizin öncü kimliği ile varlığımızı sürdürebilmek için rekabeti uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Firmamız kalite, İş Sağlığı ve güvenliği ve çevre politikası belirledi ve uygulanması aşağıdaki esaslara göre vardır.

 • Tam müşteri memnuniyeti.
 • Ticarete güven.
 • Personelin sürekli eğitimi ve ayrımcılık yapılmadan eşit muamele.
 • Ürünlerimizi standartlara ve kurallara uygun olarak sunmak.
 • Sürekli iyileştirme.
 • Kirliliğin önlenmesi.
 • Sorumlu olduğumuz yasa ve yönetmeliklere tavizsiz uyum.
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışların risk değerlendirmelerini yaparak sistematik bir şekilde önleme kültürü oluşturmak.
 • Tüm çalışanların ve ilgililerin gerekli bilgilendirilmesi ve eğitimi ile diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmamayı temel sorumluluk olarak benimsemek.
 • Personele her türlü sağlık, güvenlik, çevre, yasal yükümlülükler, şirket ile personel arasında doğabilecek sorunlar ve benzeri konularda yönetim aracılığıyla bilgi vermek.
 • Yaralanmaların ve sağlık sorunlarının önlenmesi, yürürlükteki yasal gerekliliklere ve şirketimizin üstlendiği diğer koşullara uyulması ve çalışanların sürekli iyileştirme konusundaki sorumluluklarının benimsenmesi.
 • Ekolojik dengeyi korumak için gerekli tüm önlemleri almak ve hizmetlerimizi sırasında olumsuz etkilerini en aza indirmek.
 • Tüm çalışanlarımız ve mal ve hizmet tedarikçilerimiz tarafından çevre bilincinin benimsenmesi ve yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek. Çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla yaptığımız uygulamalarla bilgi ve tecrübemizi rakiplerimize, paydaşlarımıza, topluma ve diğer işletmelere örnek olarak paylaşmak.
 • Doğal kaynakların kullanımını ve atık üretimini azaltmak, kirliliğin önlenmesini sağlamak için hava, toprak ve suyun sürekli izlenmesi ve korunması için gerekli görevleri yerine getirmek, faaliyetlerimiz sırasında çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını belirlemek için çevresel boyutları belirlemek.
 • Görevlerimizi yerine getirirken çevre ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymak, çevre sağlığı performansımızın sürekli iyileştirilmesi için hareket etmek, amaç ve hedefleri buna göre belirleyerek ve gözden geçirerek gelişmeleri açıklamak.
 • Şirketimizin Kalite, iş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi Politikası.